VVS- och energitekniska systemlösningar

Verksamhetens huvudsakliga inriktning är projektering av VVS- och energitekniska systemlösningar för komfort, industri och miljö.

Vi är ett tjänsteproducerande konsultföretag etablerat i Gävle sedan 1955 med lång och beprövad branscherfarenhet utan betungande centraladministration och byråkrati. Vår organisation är således okomplicerad med korta beslutsvägar och därmed finns också förutsättning för att bedriva verksamheten effektivt.

Projektering

Vi vill åstadkomma integrerade och objektanpassade VVS-tekniska lösningar för rörinstallationer, ventilation och luftbehandling samt styr- och övervakning.

Mer info…

Kontroll & besiktning

Företaget har kompetens och Riksbehörighet – K (komplicerad art), att utföra obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16, OVK1.

Mer info…

Energiberäkningar

Med hjälp av våra energiexperter tar vi fram rapporter med energiprestanda för att bistå kunder med energismarta lösningar som är bra för miljön och sänker driftkostnaderna.

Mer info…