Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Det finns 17 globala mål som antogs av FN:s Global Compact, som ska gälla till 2030. Dessa mål ska leda mot en hållbar utveckling och kan delas upp i tre aspekter – social, ekonomisk och miljömässig.

Med vår samlade kompetens och tillsammans med våra kunder strävar vi mot en hållbar samhällsutveckling inom dom tre aspekterna och tar ansvar för miljö och människor.
Som konsulterande ingenjörer har vi stort ansvar att påverka utvecklingen redan i projekteringsfasen och styra projekt mot ett hållbart byggande. Vi kan genomföra utredningar och analyser redan i tidigt skede och medvekerar i hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder goda och jämställda arbetsförhållanden, följer lagar och regler inom våra verksamhetsområden och väljer leverantörer med miljömärkta produkter och energieffektiv tillverkning.

Vi bidrar till samhället med våra kunskaper för miljösmarta lösningar och tekniska innovationer som tillsammans bildar en stark grund för att bedriva ett lönsamt och ansvarsfullt företag nu och i framtiden.

Energi
Vi kan vägleda våra kunder med energiberäkningar och effektiviseringsåtgärder för att förbättra och värna om miljön.
Vi kan erbjuda energiberäkningar, miljöbyggnadscertificeringsstöd enligt Miljöbyggnad och inomhusklimatberäkningar.