Energiberäkningar

Energiberäkningar

Vi vill effektivisera byggnaders energiförbrukning och kan bistå med vår kompetens och kunskap inom energisektorn som vi har samlat i många år inom branschen. Vi ställs inför hårda krav som kommer från både myndigheter, kunder och en globalt växande klimatoron som bidrar till att minska miljöpåverkan och samtidigt förbättra driftsekonomin för byggnaders energisystem. Med hjälp av våra energiexperter tar vi fram rapporter med energiprestanda för att bistå kunder med energismarta lösningar som är bra för miljön och sänker driftkostnaderna.
Att miljöcertifiera en byggnad enligt ett certifieringssystem som tex Miljöbyggnad kräver kunskap och stor noggrannhet i beräkningsarbetet. Många parameter påverkar resultatet och ska göras av en behörig energiexpert.

Kontakta Sylvia för mer information.

Vi använder oss av programvaran IDA ICE för energiberäkningar, -analys samt miljöbyggnadsberäkningar.