Kontroll och besiktning

Kompetens och behörighet

Företaget har kompetens och Riksbehörighet – K (komplicerad art), att utföra obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16, OVK1. Våra kontrollanter är medlemmar i den idella intresseorganisationen Funkis, som arbetar för enhetliga och kvalitativa bedömningsgrunder i besiktningsmannens arbete.

Företaget har även personal med kompetens att utföra entreprenadbesiktningar för VVS-system.